O.P.P. „CHESTOR” S.R.L.

Home/O.P.P. „CHESTOR” S.R.L.
O.P.P. „CHESTOR” S.R.L. 2023-12-21T18:12:52+00:00

Project Description

   Organizația Particulară de Pază „CHESTOR” S.R.L., din anul 2014 prestează servicii în domeniul securitate, protecție și pază în cadrul Grupului de companii DAAC, precum și pe extern.
Strategia companiei este orientată spre dezvoltarea unei colaborări durabile cu diverși parteneri interni și externi în domeniile de profil.  Prioritățile de bază sunt soluții inovative și complexe de securitate.

În activitatea sa compania, prestează în țară cât și peste hotare, următoarele servicii:

PAZA FIZICĂ

 • gardă de corp;
 • paza fizică, protecția obiectelor și valorilor materiale;
 • escorta persoanelor fizice/juridice, valorilor materiale, transportului și încărcăturilor;
 • asigurarea protecției/securității activităților desfășurate de către persoane fizice/juridice;
 • asigurarea securității manifestărilor și evenimentelor culturale/artistice/sportive în masă.

PAZA TEHNICĂ

 • paza centralizată la obiective: antiefracție, antiincendiu și buton de alarmă;
 • monitorizarea video a obiectivelor prin intermediul sistemelor inteligente în timp real sau după evenimente;
 • proiectări, instalări și mentenanță a sistemelor de alarmă și securizare, monitorizare video și control-acces;
 • integrarea sistemelor de monitorizare video cu sisteme de securizare;
 • modernizarea sistemelor de monitorizare video și de securizare;
 • reparația echipamentelor de comunicații și elementelor sistemelor de securizare.

ACTIVITĂȚI DE INVESTIGAȚII ȘI  SECURITATE PRIVATĂ

 • activități de securitate privată;
 • activități de investigații și detectiv;
 • analiza și promovarea diverselor soluții inteligente pentru identificarea, prevenirea și eliminarea anumitor riscuri interne și externe în cadrul organizațiilor, întreprinderilor, asociațiilor obștești, etc;
 • desfășurarea activităților de profil în vederea excluderii accesului neautorizat la date și informații care sunt parte a secretului comercial sau proprietății intelectuale, drepturilor de autor și conexe, etc;
 • evaluarea riscurilor de marketing și a acțiunilor pretins a fi/sau acțiunilor ilegale care ar prejudicia interesele persoanelor fizice/juridice.

AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE PROFIL

 • identificarea și implementarea soluțiilor inteligente în domeniul securității private;
 • audit complex și soluții a sistemelor de pază/protecție și securizare (fizică/tehnică);
 • automatizarea proceselor de business;
 • soluții IT și securitate informațională;
 • audit și consultanță în domeniul securității antiincendiare/protecția și sănătatea muncii.

ALTE ACTIVITĂȚI DE PROFIL

   Totodată, o colaborare fructuoasă pe parcursul anilor se atestă și cu partenerii de încredere din cadrul Grupului de companii DAAC, precum și cu partenerii din străinătate, fiind depășită cifra de peste 70 de companii cărora le prestăm servicii de profil.

.
 

O.P.P. „CHESTOR” S.R.L,
Serviciul Securitate al Grupului companiilor DAAC
MD-2069, Republica Moldova, mun. Chișinău,
str. Calea Ieșilor, 10
e-mail: chestor-security@chestor.md
Centrul monitorizare, analiză și pază tehnică
tel: (+37322) 999-091; 999-469
g.s.m.(+373)78300413

0
Înființarea companiei
0
Numărul personalului productiv