Investitorilor

Investitorilor 2021-10-12T13:38:01+00:00
În atenţia potenţialilor investitori
Compania «DAAC-Hermes» S.A. invită  investitori la colaborare în scopul organizării unei activităţi comune şi fondării de noi afaceri.
Compania dispune de:
– o reţea largă de încăperi pentru oficii şi pentru organizarea procesului de producere
– un management performant
– posibilităţi de a atrage, în condiţii avantajoase, surse financiare suplimentare.
Telefoane de contact:
+ 373 22 74 33 14;
+ 373 22 75 59 32;
+ 373 798 79 689.

OFERTĂ SPECIALĂ

Blocul administrativ central al întreprinderii «Pielart» S.A.

Clădire combinată din beton armat prefabricat, gen carcasă.
Dimensiuni 175 х 217 m

Reţeaua de stâlpi:
– parterul 12 х 18 m
– partea etajată (3 etaje) 6 х 6 m; 6 х 18 m

Înălţimea parterului:
– longitudinal 8,4 m (până la poalele construcţiilor de căpriori)
– transversal 7,8 m (până la poalele construcţiilor de sub căpriori)
– suprafaţa totală a încaperilor  51 923,7 m.p.

Este dotată cu rampă auto şi feroviară.

Căi de acces:
– transport auto din 2 părţi: de la Calea Ieşilor şi din str. Mesager.
– linie de cale ferată

Suprafaţa lotului  ~ 4,7 ha

Planul (.pdf ~217kb), Plan general (.jpg ~576Kb)

Este posibilă închirierea, comercializarea

Telefoane de contact.  +373 22 74 33 14; +373 22 75 59 32.

Zone economice libere

“DAAC-Hermes grup” S.A. este acţionar majoritar al întreprinderilor ”Fertilitatea Vulcăneşti” S.A. şi ”Angrocomerţ Vest Est” S.A. Aceste întreprinderi sunt rezidenţi ai zonelor economice libere  înregistrate, care activează în acest moment în Republica Moldova.

Zonelor economice libere, întru   realizarea scopurilor lor, li se acordă regimuri privilegiate, care stimulează  activitatea de întreprinzător, iar investiţiile pe teritoriul zonelor economice libere se bucură de protecţia legislativă a statului.

Intreprinderea  ”Fertilitatea Vulcăneşti” S.A.  este rezident al zonei economice libere Parcul de producţie «Valcaneş».

Zona economică liberă « Parcul de productie « Valcaneş » », cu privilegii în ceea ce priveste regimul impozitelor şi regimul vamal, pentru atragerea capitalului străin şi a tehnologiilor avansate, se află la sudul Republicii Moldova , unde se întâlnesc trei state – Moldova, România şi Ucraina, – pe o arie de 143,6 ha. Distanţa până la hotarul cu România – 35 km, cu Ucraina 2 km. Este amplasată lângă o magistrală de cale ferată, ce leagă parcul de producere cu portul maritim de pe Dunăre Reni (Zona Odesei, Ucraina) -38 km, Galaţi – 48 km, Odesa – 260 km, Chişinău – 180 km.

În afară de aceasta, în regiune se derulează un proiect de colaborare transfrontalieră între Moldova, România şi Ucraina. Acest proiect a fost  iniţiat de preşedinţii acestor trei ţări îa.n 1996 şi este realizat prin semnarea  în februarie, 1997, la Galaţi, a înţelegerii de creare a euroregiunii « Dunărea de Jos ». Din partea Moldovei în aceasta regiune intră raioanele Cahul, Cantemir, Vulcăneşti, din partea României – judeţele Galaţi, Tulcea şi Brăila, iar din partea Ucrainei – regiunea Odesa. Un factor nu mai putin important este amplasarea, în imediata apropiere, a portului moldovenesc pentru  mărfuri şi pasageri de la Giurgiuleşti, pe Dunăre, capabil să primească nave de tip “fluviu-mare”.

Întreprinderea ”Angrocomerţ Vest Est” S.A. este rezident al zonei economice libere « Ungheni Business ». Municipiul Ungheni este situat la aproximativ 107 km de capitala Republicii, Chişinău, la 85 km de  mun. Bălţi şi la numai  35 km de or. Iaşi din România.

«Ungheni Business » este fondată pe baza a 16 întreprinderi, printre care : « Angrocomerţ Vest Est » S.A., fabrica de produse din ceramică, fostul combinat de carne din Ungheni, « Ungheni –Vin » S.A., firma « Garant-Impex ». Zona liberă se întinde pe o suprafaţă  de 45,72 ha, unde exista o infrastructură dezvoltată, încăperi de producere şi depozitare, de asemenea –   acces  la calea   ferată şi şoselele naţionale.

Avantajele economice ale rezidenţilor zonei economice libere

 • Reducerea cotei de impozitare pe venit (mai mult – uitaţi mai jos: art.49…)
 • Cota zero a impozitului pe valoarea adăugată.
 • Comerţul de tranzit.
 • Posibilitatea transferării profitului obţinut peste hotare.
 • Acces la cale ferată, standard european.
 • Garanţii (art. 13 p. 2).

Art.  13.  Garanţiile de stat

(2) În cazul în care sunt adoptate legi noi care înrăutăţesc condiţiile de activitate a rezidenţilor în ceea ce priveşte regimurile vamal, fiscal şi alte regimuri prevăzute de legile referitoare la activitatea zonelor libere, rezidenţii sunt în drept, pe parcursul unei perioade de 10 ani, dar care nu va depăşi termenul de funcţionare a zonei libere concrete, să activeze conform prevederilor legilor în vigoare până la data punerii în aplicare a noilor legi. Această normă se va aplica activităţii desfăşurate de rezidenţi în cadrul proiectelor investiţionale înregistrate până la adoptarea legii noi.

Legea Republicii Moldova
cu privire la zonele economice libere
nr. 440/27.07.2001 din 27.07.2001

Articolul 49. Agenţii economici rezidenţi ai zonelor economice libere
Impozitarea rezidenţilor zonelor economice libere are următoarele particularităţi:
a) impozitul pe venitul rezidenţilor obţinut de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova se percepe în proporţie de 50% din cota stabilită în Republica Moldova;
b) impozitul pe venitul de la activitatea rezidenţilor în zona economică liberă, cu excepţia celei stabilite la lit.a), se percepe în proporţie de 75% din cota stabilită în Republica Moldova;
c) rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel puţin un milion de dolari SUA sînt scutiţi de plata impozitului pe venitul de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova pe o perioadă de 3 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii;
d) rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel puţin 5 milioane de dolari SUA sînt scutiţi de plata impozitului pe venitul de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova pe o perioadă de 5 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii.


__________
Legile Republicii Moldova
1163/24.04.97 Codul fiscal
Monitorul Oficial 62/522, 18.09.1997

1. Un complex de clădiri cu suprafaţa totală de 6 500 m2, amplasat pe teritoriul zonei economice libere «Ungheni Business». Există încăperi pentru păstrarea produselor alimentare şi nealimentare, încăperi pentru oficii. Are acces la căi rutiere şi ferate. Există posibilitatea de a organiza procesul de producere,  beneficiind de privilegiile statutului de rezident al zonei economice libere. Este aprovizionat cu apă, energie electrică, canalizare.

2. Baza de odihnă amplasată într-un loc pitoresc din Vadul-lui-Vodă, în apropierea râului Nistru.

3. Suprafeţele comerciale în centrul comercial „Nufărul” (Chişinău, bl. Dacia, 47/6)

4. Fabrică de conserve, amplasată în zona de centru a Moldovei. Întreprinderea este perfect funcţională, dispune de comunicaţiile necesare şi  personal calificat.
Specializare: conserve din legume şi fructe, sucuri şi nectare, paste.

5. Complexe de producere şi depozitare:

 • Staţia Bulboaca, raionul Anenii Noi
 • Suprafaţa clădirilor 7 600 m.p.
 • Suprafaţa terenului 2,99 ha (titlu),
 • Toate comunicaţiile, sondă arteziană
 • Se poate vinde parţial.

6. Suprafeţe de producere şi depozitare în zona economică liberă «Ungheni Business»

  • – suprafaţa clădirilor 6 500 m.p.
  • – suprafaţa terenului – 1,8 ha (titlu),
  • – cale ferată, cântar,
  • – toate comunicaţiile.

7. Suprafeţe de producere şi depozitare în zona economică liberă «Valcanes»

  • – suprafaţa clădirilor 5 500 m.p,
  • – suprafaţa terenului – 4,8 ha (titlu),
  • – cale ferată, cântar,
  • – toate comunicaţiile,
  • – se poate vinde parţial

8. Avicolă cu complex de incubaţie

  • – suprafaţa terenului – 16 ha (privatizat)
  • – 17 coteţe -16083 m.p.
  • – complex de incubaţie -45 mii concomitent
  • – hală de sacrificare – 10 mii capete/tură
  • – frigider – 240 tone
  • – depozite
  • – hală de preparare a hranei
  • – toate comunicaţiile

9. Fabrică de producere a apei minerale – (28 km de la Chişinău),

  • – suprafaţa terenului 0,512 ha (privatizat),
  • – suprafaţa clădirilor 800 m.p.,
  • – utilajsemiautomat(STECA), capacitate 2000 sticle/oră, în stare bună,
  • – izvor de apă minerală certificat, debitul sondei 297 м3 /24 ore,
  • – toate comunicaţiile,
  • – se poate vinde parţial, împreună cu un brand notoriu al mărfii produse

Telefoane de contact: 74 33 14; 75 59 32, моб. 0 798 79 689.