Actionarilor

Home/Actionarilor
Actionarilor 2022-06-22T22:46:00+00:00

Stimate acționar ”DAAC Hermes grup” S.A.!

În baza deciziei Consiliului Societăţii din 21 iunie, 2022, organul executiv „DAAC Hermes grup”S.A. anunţă desfășurarea adunării generale ordinare anuale a acţionarilor ”DAAC Hermes grup” S.A. la 22 iulie, 2022, ora 11.00, în incinta Palatului de cultură al feroviarilor, amplasat pe adresa: mun.Chişinău, str.Decebal,2

Ordinea de zi:

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societăţii conform rezultatelor activităţii în anul 2021.
2. Aprobarea dării de seamă financiare conform rezultatelor activităţii societăţii în anul 2021.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societăţii.
4. Aprobarea dării de seamă a Consiliului fondului de susținere a acționarilor ”DAAC Hermes grup”S.A.
conform totalurilor activității în anul 2021. Aprobarea marimii fondului de sustinere a actionarilor pentru anul
2022.
5. Cu privire la repartizarea beneficiului, obţinut în anul 2021. Aprobarea normativelor repartizării beneficiului
anului 2022.
6. Stabilirea mărimii remunerării muncii membrilor Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de
Cenzori.
7. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii.
8. Aprobarea Statutul Sicietății in redactie noua.
9. Aprobarea organizaţiei de audit a Societăţii şi stabilirea mărimii remunerării serviciilor ei.
10. Cu privire la autentificarea semnăturilor Preşedintelui şi a Secretarului adunării generale
de către Comisia de Cenzori a Societăţii.

Înregistrarea acţionarilor: 8.30 – 10.45; Începutul adunării – 11.00.

Lista acţionarilor cu drept de a participa la adunarea generală anuală a acţionarilor DAAC Hermes grup S.A. este întocmită conform stării din 21 iunie, 2022 .

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale pe adresa: mun. Chişinău, Calea Ieşilor,10, începând cu 12 iulie, 2022, adresându-se dnei Nadejda Ganea în zilele lucrătoare, între orele 16.00 – 17.00. Relaţii la telefonul 022 75 -59-32.

Telefon pentru informații 022 75- 98 – 45; 022 50-83-52.

Acţionarii trebuie să aibă asupra lor paşaportul sau buletinul de identitate, certificatul pe acţiuni, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procura autentificată în ordinea stabilită.

DAAC-Hermes Press №1 (130) 2021

Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2020 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2020 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2020…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (130) (479 KB)

Editii precedente anuale:

DAAC-Hermes Press №1 (129) 2020

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2019 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2019 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2019…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (129) (401 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (128) 2019

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2018 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul anual fi nanciar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2018…pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2018…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (128) (510 KB)


DAAC-Hermes Press №1 (127) 2018

– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2017…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (127) (472 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (126) 2017

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2016…pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2016 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2016…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (126) (3,8Mb)

DAAC-Hermes Press №1 (125) 2016

– Raportul Consiliului DAAC- Hermes grup S.A. anul 2015 …pag. 2
– Raportul anual al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2015 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Candidaţii în membri ai Consiliului …pag. 5
– Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Societăţii DAAC Hermes grup S.A. …pag. 9
– Buletin de vot la ordinea de zi AGA …pag.10

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (125) 2016

Descarcă versiunea completă a ediției:

> DAAC-Hermes Press №1 (124) 2015

> DAAC-Hermes Press №1 (123) 2014

> DAAC-Hermes Press №1 (122) 2013

> DAAC-Hermes Press №1 (121) 2012

> DAAC-Hermes Press №1 (120) 2011

> DAAC-Hermes Press №1 (119) 2010

> DAAC-Hermes Press №1 (118) 2009

> DAAC-Hermes Press №1 (117) 2008

> DAAC-Hermes Press №1 (116) 2007

> DAAC-Hermes Press №1 (115) 2006

>DAAC-Hermes Press №12 (12) 1995

>DAAC-Hermes Press №11 (11) 1995

>DAAC-Hermes Press №10 (10) 1995

>DAAC-Hermes Press №9 (9) 1995

>DAAC-Hermes Press №8 (8) 1995

>DAAC-Hermes Press №7 (7) 1995

>DAAC-Hermes Press №6 (6) 1995

>DAAC-Hermes Press №5 (5) 1995

>DAAC-Hermes Press №4 (4) 1995

>DAAC-Hermes Press №2 (2) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995