Actionarilor

Home/Actionarilor
Actionarilor 2022-05-10T10:04:48+00:00

Deciziile

Adunării generale anuale a acționarilor

  ”DAAC Hermes grup”S.A.

 Or.Chișinău  23  iulie, 2021                                                                                                                                                                                                

 1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a.2020

1.1. Se aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2020 .

1.2. Consiliul Societății și Comitetul de conducere, cu implicarea unei instituții specializate,  vor efectua  evaluarea de piață a activelor Societății, după care vor pregăti propuneri privind începerea  campaniei de răscumpărare a acțiunilor, la prețul lor de piață,  de la acționarii Societății.

 1. Aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății conform totalurilor activității în a.2020.

2.1. Se aprobă darea de seamă financiară anuală a Societății conform totalurilor activității în a. 2020.

 1. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societății.

3.1. Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a Societății .

 1. Aprobarea dării de seamă a președintelui Fondului de susținere a acționarilor «DAAC-Hermes grup» conform totalurilor activității în a. 2020.

4.1. Se aprobă darea de seamă a președintelui Fondului de susținere a acționarilor  «DAAC-Hermes grup» conform totalurilor activității în a.2020.

4.2. Se aprobă mărimea Fondului de susținere a acționarilor pentru a.2021 în sumă mde 500 000 lei.

 1. Cu privire la repartizarea beneficiului obținut în a.2020. Aprobarea normativelor repartizării beneficiului a.2021.

5.1. Se aprobă următoarea schemă de repartizare a venitului net obținut în a.2020 :

Venit net spre repartizare  –  1 868 381 lei.

 Suma, lei
–  Fondul de rezervă, conform legislației 93 420
– Fondul de susținere va acționarilor 500 000
– Fondul de investire 1 274 961

5.2. Se aprobă următoarele normative de  repartizare a venitului net al anului 2021:

–  5%    –  fondul de rezervă

–  95%  – alte scopuri, conform deciziei adunării generale a acționarilor.

 1. Aprobarea modificărilor la Statutul Societății.

6.1. Se aprobă următoarele modificări în Statutul Societății:

Art. 8.8. se modifică și va avea următorul conținut:

„8.8. Informaţia despre ţinerea adunării generale cu prezența acţionarilor se publică în publicația periodică – ziarul „CAPITAL MARKET”.

Art. 8.10. se modifică și va avea următorul conținut:

„8.10. Informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor prin corespondenţă sau sub formă mixtă:

 1. a) se expediază fiecărui acţionar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acţiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; şi
 2. b) se publică în publicația periodică – ziarul „CAPITAL MARKET”.”
 1. Stabilirea mărimii retribuției muncii membrilor Consiliului și ai Comisiei de Cenzori a Societății.

7.1.  Se alocă 250 000 lei pentru organizarea  activității Consiliului și a Comisiei de cenzori a Societății în perioada anilor     2021 -2022

 1. Alegerea membrilor Consiliului  Societății.

8.1. Este ales pentru termenul de 1 ani Consiliul Societății  în următoarea componență: L.Bahareva, Gh.Dodi, V.Morîjencov, A.Panov, V.Chirtoca, L.Costin, I.Dementeenco.

 1. Aprobarea organizației de audit a Societăți și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

9.1. Se aprobă încheierea, cu compania  «Audit Real», a contractului anual pentru prestarea serviciilor de audit în sumă de    10 000 (zece mii) лей.

 1. Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și a Secretarului adunării de către Comisia de Cenzori a Societății .

10.1. După întocmirea procesului verbal al adunării generale a acționarilor  Societății, semnăturile Președintelui și a Secretarului adunării vor fi autentificate de membrii Comisiei de Cenzori aflați în exercițiul funcțiunii.

DAAC-Hermes Press №1 (130) 2021

Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2020 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2020 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2020…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (130) (479 KB)

Editii precedente anuale:

DAAC-Hermes Press №1 (129) 2020

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2019 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2019 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2019…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (129) (401 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (128) 2019

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2018 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul anual fi nanciar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2018…pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2018…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (128) (510 KB)


DAAC-Hermes Press №1 (127) 2018

– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2017…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (127) (472 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (126) 2017

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2016…pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2016 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2016…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (126) (3,8Mb)

DAAC-Hermes Press №1 (125) 2016

– Raportul Consiliului DAAC- Hermes grup S.A. anul 2015 …pag. 2
– Raportul anual al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2015 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Candidaţii în membri ai Consiliului …pag. 5
– Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Societăţii DAAC Hermes grup S.A. …pag. 9
– Buletin de vot la ordinea de zi AGA …pag.10

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (125) 2016

Descarcă versiunea completă a ediției:

> DAAC-Hermes Press №1 (124) 2015

> DAAC-Hermes Press №1 (123) 2014

> DAAC-Hermes Press №1 (122) 2013

> DAAC-Hermes Press №1 (121) 2012

> DAAC-Hermes Press №1 (120) 2011

> DAAC-Hermes Press №1 (119) 2010

> DAAC-Hermes Press №1 (118) 2009

> DAAC-Hermes Press №1 (117) 2008

> DAAC-Hermes Press №1 (116) 2007

> DAAC-Hermes Press №1 (115) 2006

>DAAC-Hermes Press №12 (12) 1995

>DAAC-Hermes Press №11 (11) 1995

>DAAC-Hermes Press №10 (10) 1995

>DAAC-Hermes Press №9 (9) 1995

>DAAC-Hermes Press №8 (8) 1995

>DAAC-Hermes Press №7 (7) 1995

>DAAC-Hermes Press №6 (6) 1995

>DAAC-Hermes Press №5 (5) 1995

>DAAC-Hermes Press №4 (4) 1995

>DAAC-Hermes Press №2 (2) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995