Actionarilor

Home/Actionarilor
Actionarilor 2022-07-29T12:19:53+00:00

Deciziile

Adunării generale anuale a acționarilor

  DAAC Hermes grupS.A. 

Or.Chișinău   22  iulie, 2022    

                                                                                                                                                         

  1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a.2021.

1.1. Se aprobă darea de seamă a Consiliului  conform totalurilor activității în a. 2021.

  1. Aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății conform totalurilor activității în a. 2021 .

2.1. Se aprobă darea de seamă financiară a Societății conform totalurilor activității în a. 2021  . 

  1. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societății pentru a. 2021.

3.1. Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății pentru a. 2021 .  

  1. Aprobarea dării de seamă a președintelui Consiliului Fondului de susținere a acționarilor «DAAC Hermes grup» conform totalurilor activității în a.2021. Aprobarea mărimii Fondului de susținere a acționarilor pentru a.2022.

4.1. Se aprobă darea de seamă a președintelui Fondului de susținere a acționarilor  «DAAC Hermes grup» conform totalurilor activității în a. 2021 .

4.2. Se aprobă mărimea Fondului de susținere a acționarilor pentru a.2022 în sumă de 500 000 de lei.

  1. 5. Cu privire la repartizarea beneficiului obținut în a.2021. Aprobarea normativelor repartizării beneficiului a.2022.  

5.1. Se aprobă următoarea schemă de repartizare a venitului net obținut în a.2021 :

Venit net spre repartizare  –  1 609 843 lei.

 Suma, lei
–  Fondul de rezervă, conform legislației 80 500
– Fondul de susținere va acționarilor 500 000
– Fondul de investire 1 029 343

       5.2. Se aprobă următoarele normative de  repartizare a venitului net al anului 2022: 

–  5%    –  fondul de rezervă

–  95%  – alte scopuri, conform deciziei adunării generale a acționarilor.

  1. Stabilirea mărimii retribuției muncii membrilor Consiliului și ai Comisiei de Cenzori a Societății.

6.1.  Se alocă 250 000 lei pentru organizarea  activității Consiliului și a Comisiei de cenzori a Societății în perioada anilor     2022 -2023 

  1. Alegerea membrilor Consiliului  Societății

7.1. Este ales pentru termenul de 1 an Consiliul Societății  în următoarea componență: L.Bahareva, Gh.Dodi, V.Morîjencov, A.Panov, V.Chirtoca, L.Costin, I.Dementeenco.  

  1. Aprobarea noii redacții a Statutului Societății.

8.1. Se  aprobă  noua redacție a Statutului Societății .

  1. Aprobarea organizației de audit a Societăți și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

9.1. Se aprobă încheierea, cu compania  «Audit Real», a contractului anual pentru prestarea serviciilor de audit în sumă de    10 000 (zece mii) лей. 

  1. Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și a Secretarului adunării de către Comisia de Cenzori a Societății .  

10.1. După întocmirea procesului verbal al adunării generale a acționarilor  Societății, semnăturile Președintelui și a Secretarului adunării vor fi autentificate de membrii Comisiei de Cenzori aflați în exercițiul funcțiunii.

DAAC-Hermes Press Nr. 1 (131), 2022

– RAPORTUL CONSILIULUI DAAC Hermes grup S.A. a. 2021 …pag. 2
– CONCLUZIA Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2021 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– RAPORTUL ANUAL DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2021…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției Nr. 1 (131), 2022 (440 KB)

Ediții precedente anuale:

DAAC-Hermes Press №1 (130) 2021

Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2020 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2020 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2020…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (130) (479 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (129) 2020

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2019 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2019 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2019…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (129) (401 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (128) 2019

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2018 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul anual fi nanciar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2018…pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2018…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (128) (510 KB)


DAAC-Hermes Press №1 (127) 2018

– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2017…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (127) (472 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (126) 2017

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2016…pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2016 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2016…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (126) (3,8Mb)

DAAC-Hermes Press №1 (125) 2016

– Raportul Consiliului DAAC- Hermes grup S.A. anul 2015 …pag. 2
– Raportul anual al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2015 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Candidaţii în membri ai Consiliului …pag. 5
– Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Societăţii DAAC Hermes grup S.A. …pag. 9
– Buletin de vot la ordinea de zi AGA …pag.10

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (125) 2016

Descarcă versiunea completă a ediției:

> DAAC-Hermes Press №1 (124) 2015

> DAAC-Hermes Press №1 (123) 2014

> DAAC-Hermes Press №1 (122) 2013

> DAAC-Hermes Press №1 (121) 2012

> DAAC-Hermes Press №1 (120) 2011

> DAAC-Hermes Press №1 (119) 2010

> DAAC-Hermes Press №1 (118) 2009

> DAAC-Hermes Press №1 (117) 2008

> DAAC-Hermes Press №1 (116) 2007

> DAAC-Hermes Press №1 (115) 2006

>DAAC-Hermes Press №12 (12) 1995

>DAAC-Hermes Press №11 (11) 1995

>DAAC-Hermes Press №10 (10) 1995

>DAAC-Hermes Press №9 (9) 1995

>DAAC-Hermes Press №8 (8) 1995

>DAAC-Hermes Press №7 (7) 1995

>DAAC-Hermes Press №6 (6) 1995

>DAAC-Hermes Press №5 (5) 1995

>DAAC-Hermes Press №4 (4) 1995

>DAAC-Hermes Press №2 (2) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995