Actionarilor

Home/Actionarilor
Actionarilor 2024-07-10T12:23:19+00:00

Stimate acționar „DAAC Hermes grup” S.A.!

În baza deciziei Consiliului Societății, organul executiv „DAAC Hermes grup” S.A. anunță desfășurarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor „DAAC Hermes grup” S.A. la 19 iulie, 2024, ora 11:00, în incinta Palatului de cultură al feroviarilor, amplasat pe adresa: mun.Chișinău, str.Decebal, 2.

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății conform rezultatelor activității în anul 2023.
  2. Aprobarea dării de seamă financiare conform rezultatelor activității societății în anul 2023.
  3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societății.
  4. Aprobarea dării de seamă a Consiliului fondului de susținere a acționarilor „DAAC Hermes grup” S.A. conform totalurilor activității în anul 2023. Aprobarea mărimii fondului de susținere a acționarilor pentru anul 2024.
  5. Cu privire la repartizarea beneficiului obținut în anul 2023. Aprobarea normativelor repartizării beneficiului anului 2024.
  6. Stabilirea mărimii remunerației muncii membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori.
  7. Alegerea membrilor Consiliului Societății.
  8. Cu privire la petrecerea tranzacției cu conflict de interese.
  9. Aprobarea organizației de audit a Societății și stabilirea mărimii remunerației serviciilor ei.
  10. Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și a Secretarului adunării generale de către Comisia de Cenzori a Societății.

Înregistrarea acționarilor: 8:30 – 10:45; Începutul adunării – 11:00.
Lista acționarilor cu drept de a participa la adunarea generală anuală a acționarilor DAAC Hermes grup S.A. este întocmită conform stării din 17 iunie, 2024.
Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale pe adresa: mun. Chișinău, Calea Ieșilor, 10, începând cu 9 iulie, 2024, adresându-se doamnei Nadejda Ganea în zilele lucrătoare, între orele 16:00 – 17:00. Relații la telefonul 022 75-59-32.
Telefon pentru informații: 022 75-98-45; 022 50-83-52.
Acționarii trebuie să aibă asupra lor pașaportul sau buletinul de identitate, certificatul pe acțiuni, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procură autentificată în ordinea stabilită.

DAAC-Hermes Press Nr. 1 (133), 2024

– RAPORTUL CONSILIULUI DAAC Hermes grup S.A. a. 2023 …pag. 2
– CONCLUZIA Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2023 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– RAPORTUL ANUAL DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2023…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției Nr. 1 (133), 2024 (440 KB)

DAAC-Hermes Press Nr. 1 (132), 2023

– RAPORTUL CONSILIULUI DAAC Hermes grup S.A. a. 2022 …pag. 2
– CONCLUZIA Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2022 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– RAPORTUL ANUAL DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2022…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției Nr. 1 (132), 2023 (440 KB)

DAAC-Hermes Press Nr. 1 (131), 2022

– RAPORTUL CONSILIULUI DAAC Hermes grup S.A. a. 2021 …pag. 2
– CONCLUZIA Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2021 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– RAPORTUL ANUAL DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2021…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției Nr. 1 (131), 2022 (440 KB)

Ediții precedente anuale:

DAAC-Hermes Press №1 (130) 2021

Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2020 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2020 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2020…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (130) (479 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (129) 2020

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2019 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2019 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2019…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (129) (401 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (128) 2019

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2018 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul anual fi nanciar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2018…pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2018…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (128) (510 KB)


DAAC-Hermes Press №1 (127) 2018

– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2017…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (127) (472 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (126) 2017

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2016…pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2016 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2016…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (126) (3,8Mb)

DAAC-Hermes Press №1 (125) 2016

– Raportul Consiliului DAAC- Hermes grup S.A. anul 2015 …pag. 2
– Raportul anual al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2015 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Candidaţii în membri ai Consiliului …pag. 5
– Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Societăţii DAAC Hermes grup S.A. …pag. 9
– Buletin de vot la ordinea de zi AGA …pag.10

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (125) 2016

Descarcă versiunea completă a ediției:

> DAAC-Hermes Press №1 (124) 2015

> DAAC-Hermes Press №1 (123) 2014

> DAAC-Hermes Press №1 (122) 2013

> DAAC-Hermes Press №1 (121) 2012

> DAAC-Hermes Press №1 (120) 2011

> DAAC-Hermes Press №1 (119) 2010

> DAAC-Hermes Press №1 (118) 2009

> DAAC-Hermes Press №1 (117) 2008

> DAAC-Hermes Press №1 (116) 2007

> DAAC-Hermes Press №1 (115) 2006

>DAAC-Hermes Press №12 (12) 1995

>DAAC-Hermes Press №11 (11) 1995

>DAAC-Hermes Press №10 (10) 1995

>DAAC-Hermes Press №9 (9) 1995

>DAAC-Hermes Press №8 (8) 1995

>DAAC-Hermes Press №7 (7) 1995

>DAAC-Hermes Press №6 (6) 1995

>DAAC-Hermes Press №5 (5) 1995

>DAAC-Hermes Press №4 (4) 1995

>DAAC-Hermes Press №2 (2) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995