Actionarilor

Home/Actionarilor
Actionarilor 2023-07-22T09:07:39+00:00

Deciziile

adunării generale anuale a acționarilor

”DAAC Hermes grup”S.A.

care a avut loc cu prezenţa acţionarilor pe data de 21 iulie 2023.

 

Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a.2022.

1.1. Se aprobă darea de seamă a Consiliului conform totalurilor activității în a. 2022.

Aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății conform totalurilor activității în a. 2022 .

2.1. Se aprobă darea de seamă financiară a Societății conform totalurilor activității în a. 2022 .

Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societății pentru a. 2022.

3.1. Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății pentru a. 2022 .

Aprobarea dării de seamă a Consiliului Fondului de susținere a acționarilor «DAAC Hermes grup» conform totalurilor activității în a.2022. Aprobarea mărimii Fondului de susținere a acționarilor pentru a.2023.

4.1. Se aprobă darea de seamă a Fondului de susținere a acționarilor «DAAC Hermes grup» conform totalurilor activității în a. 2022 .

4.2. Se aprobă mărimea Fondului de susținere a acționarilor pentru a.2023 în sumă de 500 000 de lei.

5. Cu privire la repartizarea beneficiului obținut în a.2022. Aprobarea normativelor repartizării beneficiului a.2023.

5.1. Se aprobă următoarea schemă de repartizare a venitului net obținut în a.2022 :

Venit net spre repartizare – 1 740 803 lei.

 Suma, lei
–  Fondul de rezervă, conform legislației 87 041
– Fondul de susținere  a acționarilor 500 000
– Fondul de investire 1 153 762

5.2. Se aprobă următoarele normative de repartizare a venitului net al anului 2023:

– 5% – fondul de rezervă

– 95% – alte scopuri, conform deciziei adunării generale a acționarilor.

6.Stabilirea mărimii retribuției muncii membrilor Consiliului și ai Comisiei de Cenzori a Societății.

6.1. Se alocă 300 000 lei pentru organizarea activității Consiliului și a Comisiei de cenzori a Societății în perioada anilor 2023 -2024

7.Alegerea membrilor Consiliului Societății.

7.1. Este ales pentru termenul de 1 an Consiliul Societății în următoarea componență: L.Bahareva, Gh.Dodi, V.Morîjencov, A.Panov, V.Chirtoca, L.Costin, I.Dementeenco.

8.Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.

8.1. Se alege, pe un termen de 5 ani, Comisia de cenzori în următoarea componență: T.Afonina, C.Vacaric, S.Culcițchii.

9.Aprobarea tranzacției cu conflict de interese.

9.1. Se aprobă tranzacția cu conflict de interese rpivind comercializarea 100 085 acțiuni ale emitentului Taxi Swervice S.A. la prețul de piață 125.72 lei per 1 acțiunw, stabilit de evaluatorul independent în raportul de evaluare a valorilor mobiliare.

9.2.Directorul general al Societății este abilitat sp semneze contractuol de vînzare-cumpărare a pachetului de acțiuni.

10.Aprobarea organizației de audit a Societăți și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

10.1. Se aprobă încheierea, cu compania «Audit Real», a contractului anual pentru prestarea serviciilor de audit în sumă de 20 000 (douăzeci de mii) de lei.

11.Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și a Secretarului adunării de către Comisia de Cenzori a Societății .

11.1. După întocmirea procesului verbal al adunării generale a acționarilor Societății, semnăturile Președintelui și a Secretarului adunării vor fi autentificate de membrii Comisiei de Cenzori aflați în exercițiul funcțiunii.

DAAC-Hermes Press Nr. 1 (131), 2022

– RAPORTUL CONSILIULUI DAAC Hermes grup S.A. a. 2021 …pag. 2
– CONCLUZIA Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2021 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– RAPORTUL ANUAL DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2021…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției Nr. 1 (131), 2022 (440 KB)

Ediții precedente anuale:

DAAC-Hermes Press №1 (130) 2021

Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2020 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2020 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2020…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (130) (479 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (129) 2020

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2019 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2019 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2019…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (129) (401 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (128) 2019

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2018 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul anual fi nanciar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2018…pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2018…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (128) (510 KB)


DAAC-Hermes Press №1 (127) 2018

– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2017…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (127) (472 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (126) 2017

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2016…pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2016 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2016…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (126) (3,8Mb)

DAAC-Hermes Press №1 (125) 2016

– Raportul Consiliului DAAC- Hermes grup S.A. anul 2015 …pag. 2
– Raportul anual al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2015 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Candidaţii în membri ai Consiliului …pag. 5
– Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Societăţii DAAC Hermes grup S.A. …pag. 9
– Buletin de vot la ordinea de zi AGA …pag.10

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (125) 2016

Descarcă versiunea completă a ediției:

> DAAC-Hermes Press №1 (124) 2015

> DAAC-Hermes Press №1 (123) 2014

> DAAC-Hermes Press №1 (122) 2013

> DAAC-Hermes Press №1 (121) 2012

> DAAC-Hermes Press №1 (120) 2011

> DAAC-Hermes Press №1 (119) 2010

> DAAC-Hermes Press №1 (118) 2009

> DAAC-Hermes Press №1 (117) 2008

> DAAC-Hermes Press №1 (116) 2007

> DAAC-Hermes Press №1 (115) 2006

>DAAC-Hermes Press №12 (12) 1995

>DAAC-Hermes Press №11 (11) 1995

>DAAC-Hermes Press №10 (10) 1995

>DAAC-Hermes Press №9 (9) 1995

>DAAC-Hermes Press №8 (8) 1995

>DAAC-Hermes Press №7 (7) 1995

>DAAC-Hermes Press №6 (6) 1995

>DAAC-Hermes Press №5 (5) 1995

>DAAC-Hermes Press №4 (4) 1995

>DAAC-Hermes Press №2 (2) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995