Actionarilor

Home/Actionarilor
Actionarilor 2017-10-02T15:44:49+00:00
«Organul executiv  al «DAAC Hermes grup» S.A. comunică, că la data de 26.05.2017 a avut loc adunarea generală a acționarilor, ținută cu prezența acționarilor. Adunarea a fost ținută pe adresa: mun. Chișinău, str. Decebal, 2. Adunarea a întrunit cvorumul și a fost în drept sa adopte decizii.
Adunarea generală ordinară a acționarilor societății a adoptat următoarele decizii:1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2016
1.1.
Se aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2016.
2. Aprobarea dării de seamă financiare  anuale a Societății conform totalurilor activității în a. 2016.   
2.1. Se aprobă darea de seamă financiară anuală a Societății conform totalurilor activității în a. 2016.
3. Aprobarea dării de seamă an7uale a Comisiei de Cenzori a Societății.
3.1.
Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății.
4. Darea dării de seamă a președintelui Consiliului Fondului de susținere a acționarilor nevoiași   «DAAC-Hermes grup» conform totalurilor activității în a. 2016.
4.1. Se aprobă darea de seamă a președintelui Consiliului Fondului de susținere a acționarilor nevoiași   «DAAC-Hermes grup» conform totalurilor activității în a. 2016.
5. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în a.2016.  Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al anului 2017.
5.1.
Se aprobă următoarea schemă de repartizare a profitului net, obținut în a. 2016:
Profit net spre repartizare  –  1 268 226 lei.
                                                                           Suma, lei
–  Fondul de rezervă, conform legislației            63 500
– Fondul de susținere a acționarilor nevoiași     150 000
– Fondul de investire                                           1 054 726
5.2. Se aprobă următoarele normative de repartizare a profitului net al anului 2017 :
–  5%    –  fondul de rezervă
–  95%  – alte scopuri, conform deciziei adunării generale a acționarilor  Societății.
6. Aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul Societății.
6.1
. Pe marginea acestei chestiuni nu se adoptă nici o decizie.
7. Stabilirea mărimii retribuției muncii membrilor Consiliului și ai Comisiei de cenzori a Societății.  
7.1.  Se alocă 200 000 lei pentru organizarea activității Consiliului și a Comisiei de Cenzori a Societății, precum și pentru remunerarea muncii membrilor Consiliului și a Comisiei de Cenzori a Societății în perioada anilor 2017-2018.
8. Alegerea membrilor Consiliului  Societății.
8.1.
Este ales pentru termenul de 1 an Consiliul Societății în următoarea componență: L.Bahareva, Gh.Dodi, V.Morîjencov, A.Panov, V.Chirtoca, L.Costin, I.Dementeenco .
9. Aprobarea organizației de audit a Societății și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
9.1. Se aprobă încheierea, cu compania   «Audit Real» S.R.L., a contractului anual pentru7 prestarea serviciilor de audit în sumă de   10 000 (zece mii) lei.
10. Privind autentificarea semnăturilor Președintelui și a Secretarului adunării generale anuale a acționarilor  de către Comisia  de cenzori a Societății.
10.1.
După întocmirea procesului verbal al adunării generale  a acționarilor Societății, semnăturile Președintelui și a secretarului adunării  vor fi autentificate de membrii Comisiei de Cenzori aflați în exercițiul funcțiunii».
Raportul Consiliului DAAC- Hermes grup S.A. anul 2015  ………………………………………………………………
Raportul anual al Comisiei de Cenzori…………………………………………………………………………………………..
Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2015…………………………………………..
Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…………………………………………………………………………………..
Candidaţii în membri ai Consiliului………………………………………………………………………………………………….
Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Societăţii DAAC Hermes grup S.A. …………………………………….
Buletin de vot la ordinea de zi AGA……………………………………………………………………………………………….
pag. 2
pag. 2
pag. 3
pag. 3
pag. 5
pag. 9
pag.10

Descarcă versiunea completă a ediției (3,8Mb)