Actionarilor

Home/Actionarilor
Actionarilor 2019-04-18T09:59:15+00:00

Stimate actionar al „DAAC Hermes grup” S.A.

În baza deciziei Consiliului Societăţii din 17 aprilie, 2019 , organul executiv „DAAC Hermes grup”S.A. anunţă desfășurarea adunării generale ordinare anuale acţionarilor ”DAAC Hermes grup” S.A., la 29 mai, 2019, ora 11.00, în incinta Palatului de cultură al feroviarilor, amplasat pe adresa: mun.Chişinău, str.Decebal,2

Ordinea de zi:
1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societăţii conform rezultatelor activităţii în anul 2018.
2. Aprobarea dării de seamă financiare conform rezultatelor activităţii societăţii în anul 2018.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societăţii.
4. Aprobarea dării de seamă a Consiliului fondului de susținere a acționarilor ”DAAC Hermes grup”S.A. conform totalurilor activității în anul 2018.
5. Cu privire la repartizarea beneficiului, obţinut în anul 2018. Aprobarea normativelor repartizării beneficiului anului 2019.
6. Stabilirea mărimii remunerării muncii membrilor Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de Cenzori.
7. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii.
8. Aprobarea organizaţiei de audit a Societăţii şi stabilirea mărimii remunerării serviciilor ei.
9. Cu privire la autentificarea semnăturilor Preşedintelui şi a Secretarului adunării generale de către Comisia de Cenzori a Societăţii.

Înregistrarea acţionarilor: 8.30 – 10.45; Începutul adunării – 11.00.

Lista acţionarilor cu drept de a participa la adunarea generală anuală a acţionarilor
DAAC Hermes grup S.A. este întocmită conform stării din 18 aprilie, 2019 .
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale pe adresa mun. Chişinău, Calea Ieşilor,10, începând cu 19 mai, 2019, adresându-se dnei Nadejda Ganea în zilele lucrătoare, între orele 15.00 – 16.00. Relaţii la telefonul 022 75 -59-32.

Acţionarii trebuie să aibă asupra lor paşaportul sau buletinul de identitate, certificatul pe acţiuni, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procura autentificată în ordinea stabilită..

Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. ……………………………………………………………………………………..
Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2017……………………………………………………………………..
CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI ………………………………………………………………………………….
Proiectul deciziei AGA…………………………………………………………………………………………………………………….
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag. 5

Descarcă versiunea completă a ediției (472 KB)