Actionarilor

Home/Actionarilor
Actionarilor 2020-09-29T12:33:04+00:00

Deciziile

adunării generale anuale a acționarilor 

  ”DAAC Hermes grup” S.A.  

Or.Chișinău  24 iulie, 2020 

                                                                                                                                                         

  1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2019

1.1. Se aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2019. 

  1. Aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății conform totalurilor activității în a. 2019.

2.1. Se aprobă darea de seamă financiară anuală a Societății conform totalurilor activității în a. 2019 . 

  1. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societății.

3.1. Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății. 

  1. Aprobarea dării de seamă a președintelui Consiliului Fondului de susținere a acționarilor DAAC-Hermes grup S.A. conform totalurilor activității în a. 2019.

4.1. Se aprobă darea de seamă a președintelui Consiliului Fondului de susținere a acționarilor DAAC-Hermes grup S.A. conform totalurilor activității în a. 2019.

  1. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în a.2019. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al anului 2020.

5.1. Se aprobă următoarea schemă de repartizare a profitului net, obținut în a. 2018:

Profit net spre repartizare  –  1 505 951 lei.

 Suma, lei
–  Fondul de rezervă, conform legislației 75 300
– Fondul de susținere a acționarilor 500 000
– Fondul de investire 930 651

5.2. Se aprobă următoarele normative de repartizare a profitului net al anului 2020 :

–  5%    –  fondul de rezervă

–  95%  – alte scopuri, conform deciziei adunării generale a acționarilor  Societății.

  1. Stabilirea mărimii retribuției muncii membrilor Consiliului și ai Comisiei de cenzori a Societății.

6.1.  Se alocă 250 000 lei pentru organizarea activității Consiliului și a Comisiei de Cenzori a Societății, precum și pentru remunerarea muncii membrilor Consiliului și a Comisiei de Cenzori a Societății în perioada anilor 2020 -2021.  

  1. Alegerea membrilor Consiliului Societății.

7.1. Este ales pentru termenul de 1 an Consiliul Societății în următoarea componență: L.Bahareva, Gh.Dodi, V.Morîjencov, A.Panov, V.Chirtoca, L.Costin, I.Dementeenco .

  1. Aprobarea organizației de audit a Societății și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

8.1. Se aprobă încheierea, cu compania   «Audit Real» S.R.L., a contractului anual pentru prestarea serviciilor de audit în sumă de   10 000 (zece mii) lei.

  1. Privind autentificarea semnăturilor Președintelui și a Secretarului adunării generale anuale a acționarilor de către Comisia de cenzori a Societății.

9.1. După întocmirea procesului verbal al adunării generale  a acționarilor Societății, semnăturile Președintelui și a secretarului adunării  vor fi autentificate de membrii Comisiei de Cenzori aflați în exercițiul funcțiunii.

DAAC-Hermes Press №1 (129) 2020

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2019 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2019 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2019…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (129) (401 KB)

Editii precedente anuale:

DAAC-Hermes Press №1 (128) 2019

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2018 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul anual fi nanciar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2018…pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2018…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (128) (510 KB)


DAAC-Hermes Press №1 (127) 2018

– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2017…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (127) (472 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (126) 2017

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2016…pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2016 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2016…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (126) (3,8Mb)

DAAC-Hermes Press №1 (125) 2016

– Raportul Consiliului DAAC- Hermes grup S.A. anul 2015 …pag. 2
– Raportul anual al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2015 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Candidaţii în membri ai Consiliului …pag. 5
– Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Societăţii DAAC Hermes grup S.A. …pag. 9
– Buletin de vot la ordinea de zi AGA …pag.10

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (125) 2016

Descarcă versiunea completă a ediției:

> DAAC-Hermes Press №1 (124) 2015

> DAAC-Hermes Press №1 (123) 2014

> DAAC-Hermes Press №1 (122) 2013

> DAAC-Hermes Press №1 (121) 2012

> DAAC-Hermes Press №1 (120) 2011

> DAAC-Hermes Press №1 (119) 2010

> DAAC-Hermes Press №1 (118) 2009

> DAAC-Hermes Press №1 (117) 2008

> DAAC-Hermes Press №1 (115) 2006

>DAAC-Hermes Press №12 (12) 1995

>DAAC-Hermes Press №11 (11) 1995

>DAAC-Hermes Press №10 (10) 1995

>DAAC-Hermes Press №9 (9) 1995

>DAAC-Hermes Press №8 (8) 1995

>DAAC-Hermes Press №7 (7) 1995

>DAAC-Hermes Press №6 (6) 1995

>DAAC-Hermes Press №5 (5) 1995

>DAAC-Hermes Press №4 (4) 1995

>DAAC-Hermes Press №2 (2) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995

>DAAC-Hermes Press №1 (1) 1995