Actionarilor

Home/Actionarilor
Actionarilor 2018-05-28T11:44:06+00:00

Deciziile

Adunării generale anuale a acționarilor 

  ”DAAC Hermes grup”S.A.

 or.Chișinău    25 mai, 2018                                                                                                                                                          

  1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2017

1.1. Se aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2017. 

  1. Aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății conform totalurilor activității în a. 2017.

2.1. Se aprobă darea de seamă financiară anuală a Societății conform totalurilor activității în a. 2017 . 

  1. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societății.

3.1. Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății. 

  1. Aprobarea dării de seamă a președintelui Consiliului Fondului de susținere a acționarilor nevoiași «DAAC-Hermes grup» conform totalurilor activității în a. 2017 .

4.1. Se aprobă darea de seamă a președintelui Consiliului Fondului de susținere a acționarilor nevoiași   «DAAC-Hermes grup» conform totalurilor activității în a. 2017.

  1. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în a.2017. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al anului 2018.

5.1. Se aprobă următoarea schemă de repartizare a profitului net, obținut în a. 2017:

Profit net spre repartizare  –  732 600 lei.

 Suma, lei
–  Fondul de rezervă, conform legislației 36 630
– Fondul de susținere a acționarilor nevoiași 150 000
– Fondul de investire 545 970

5.2. Se aprobă următoarele normative de repartizare a profitului net al anului 2018 :

–  5%    –  fondul de rezervă

–  95%  – alte scopuri, conform deciziei adunării generale a acționarilor  Societății.

  1. Stabilirea mărimii retribuției muncii membrilor Consiliului și ai Comisiei de cenzori a Societății.

6.1.  Se alocă 200 000 lei pentru organizarea activității Consiliului și a Comisiei de Cenzori a Societății, precum și pentru remunerarea muncii membrilor Consiliului și a Comisiei de Cenzori a Societății în perioada anilor 2018 -2019.    

  1. Alegerea membrilor Consiliului Societății.

7.1. Este ales pentru termenul de 1 an Consiliul Societății în următoarea componență: L.Bahareva, Gh.Dodi, V.Morîjencov, A.Panov, V.Chirtoca, L.Costin, I.Dementeenco .

  1. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori.

8.1. Este ales pentru termenul de 5 ani Comisia de Cenzori în următoarea componență: T. Afonina, C. Vacaric, S. Culcitchii.

  1. Aprobarea organizației de audit a Societății și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

9.1. Se aprobă încheierea, cu compania   «Audit Real» S.R.L., a contractului anual pentru prestarea serviciilor de audit în sumă de   10 000 (zece mii) lei. 

  1. Privind autentificarea semnăturilor Președintelui și a Secretarului adunării generale anuale a acționarilor de către Comisia de cenzori a Societății.

10.1. După întocmirea procesului verbal al adunării generale  a acționarilor Societății, semnăturile Președintelui și a secretarului adunării  vor fi autentificate de membrii Comisiei de Cenzori aflați în exercițiul funcțiunii. 

Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. ……………………………………………………………………………………..
Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2017……………………………………………………………………..
CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI ………………………………………………………………………………….
Proiectul deciziei AGA…………………………………………………………………………………………………………………….
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag. 5

Descarcă versiunea completă a ediției (472 KB)