Actionarilor

Home/Actionarilor
Actionarilor 2018-04-17T13:10:43+00:00

În baza deciziei Consiliului Societăţii  din 12 aprilie, 2018 , organul executiv „DAAC Hermes grup”S.A. anunţă desfășurarea  adunării  generale ordinare anuale a  acţionarilor ”DAAC Hermes grup” S.A. la 25 mai, 2018, ora  11.00, în incinta Palatului de cultură al feroviarilor, amplasat pe adresa: mun.Chişinău, str.Decebal,2

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societăţii conform rezultatelor activităţii în anul 2017.
  2. Aprobarea dării de seamă financiare conform rezultatelor activităţii societăţii în anul 2017.
  3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societăţii.
  4. Aprobarea dării de seamă a Consiliului fondului de susținere a acționarilor nevoiași  ”DAAC Hermes grup”S.A. conform totalurilor activității în anul 2017. 
  5. Cu privire la repartizarea beneficiului, obţinut în anul 2017. Aprobarea normativelor repartizării beneficiului anului 2018.
  6. Stabilirea mărimii remunerării muncii membrilor Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de

        Cenzori.

  1. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii.
  2. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori.
  3. Aprobarea organizaţiei de audit a Societăţii şi stabilirea mărimii remunerării serviciilor ei.
  4. Cu privire la autentificarea semnăturilor Preşedintelui şi a Secretarului adunării generale

       de către Comisia de Cenzori a Societăţii.

   Înregistrarea acţionarilor:    8.30 –  10.45;   Începutul adunării  –  11.00.

   Lista acţionarilor cu drept de a participa la adunarea generală anuală  a acţionarilor

  DAAC Hermes grup S.A. este întocmită conform stării din 13 aprilie, 2018 .  

  Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale pe adresa:  mun. Chişinău, Calea Ieşilor,10, începând cu 15 mai, 2018, adresându-se dnei Nadejda Ganea în zilele lucrătoare, între orele   15.00 – 16.00. Relaţii la telefonul   022 75 -59-32.

   Acţionarii trebuie să aibă asupra lor paşaportul sau buletinul de identitate, certificatul pe acţiuni, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procura autentificată în ordinea stabilită.                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Raportul Consiliului DAAC- Hermes grup S.A. anul 2015  ………………………………………………………………
Raportul anual al Comisiei de Cenzori…………………………………………………………………………………………..
Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2015…………………………………………..
Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…………………………………………………………………………………..
Candidaţii în membri ai Consiliului………………………………………………………………………………………………….
Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Societăţii DAAC Hermes grup S.A. …………………………………….
Buletin de vot la ordinea de zi AGA……………………………………………………………………………………………….
pag. 2
pag. 2
pag. 3
pag. 3
pag. 5
pag. 9
pag.10

Descarcă versiunea completă a ediției (3,8Mb)