DAAC Victoria

Home/DAAC Victoria
DAAC Victoria 2020-09-29T10:48:17+00:00

Project Description


Denumirea completă:
Societatea pe actiuni „DAAC-VICTORIA”

Denumirea prescurtată: „DAAC-VICTORIA” S.A.

Genurile principale de activitate:

 • Comerţul cu autovehicule.
 • Întreținerea şi repararea autovehiculelor, inclusiv
 • Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule;
 • Vînzarea, întreţinerea şi repararea motocicletelor; vânzări de piese şi accesorii aferente;
 • Închirierea autoturismelor;
 • Producţia de autovehicule;
 • Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice;
 • Activităţi de consultare pentru afaceri şi management;

Drepturile principale al acționarilor:

 1. Dreptul de a fi informat.
 2. Acţionarul este în drept:
  2.1. să-şi exercite drepturile fără a întîmpina bariere informaţionale instituite de societate;
  2.2. să fie informat despre drepturile sale şi modul în care acestea pot fi exercitate;
  2.3. să obţină informaţiile solicitate de la societate în timp util;
  2.4. să fie informat despre structura capitalului şi înţelegerile care permit persoanelor ce acţionează în mod concertat să exercite controlul asupra societăţii;
  2.5. să solicite prezentarea informaţiei privind convocarea adunărilor generale ale acţionarilor prin notificări electronice, ca un mod suplimentar de informare.
 3. Dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale a acţionarilor.
 4. Dreptul de a primi dividende.
 5. Dreptul de a transmite sau de a înstrăina acţiunile în condiţiile legii.
 6. Dreptul de preempţiune la subscrierea acţiunilor nou-emise.
 7. Dreptul de a fi ales în organele de conducere ale societăţii.
 8. Alte drepturi prevazute de Statut.

Prevederile Statutului Societății  privind convocarea adunării generale acționarilor și modul de înștiințare:

 1. Publicarea anunțului privind organizarea Adunării Generale Ordinare Anuale se efectuează nu mai târziu de 30 de zile înainte de ţinerea ei în PP Capital Market.
 2. Ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor nu poate fi modificată din moment ce a fost anunţată acţionarilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
 3. Acţionarii sunt în drept să adreseze întrebări şi să obţină răspunsuri la acestea, să propună rezoluţii şi să participe la Adunările Generale.
 4. La Adunarea Generală a Acţionarilor, votarea se face după principiul „o acţiune cu drept de vot – un vot”, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
 5. Comunicarea cu Societatea poate avea loc prin corespondență sau prin intermediul tehnologiilor informaționale (email).

DAAC Victoria SA este o entitate de interes public, care dezvăluie public informația prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației (în continuare – MSI) https://emitent-msi.market.md

Lista de acte:

> Certificat DV la BVM  pdf 141kb

> Extras ASP DV 27.01.2020 pdf 447kb

> Codul de Guvernanță Corporativă pdf 3.60mb

> Hotărâre CNPF pdf 108kb

__________________________________

> Certificat 12.07.2007 pdf 393kb

> Modificare Statut 20.06.2016 pdf 2.03mb

> Modificare Statut 26.06.2012 pdf 2.87mb

> Statut D-Victoria 01.07.08 pdf 617kb

__________________________________

> PRV AGA DV 05.06.2020 pdf 1mb

> PRV AGEA DV 20.02.2020 pdf 1.07mb

> PRV AGOA DV 17.05.2019 pdf 1.27mb

__________________________________

> Raportul Org. Exec. 2020 6 luni.pdf pdf 937kb

> Raportul semestrial anexa1 pdf 955kb

> Situatiile financiare 30.06.2020 pdf 1.03mb

> Oтчет исполнит. органа pdf 196kb